OBJEVTE KOUZLO ŽIDOVSKÝCH PAMÁTEK V TŘEBÍČI

0
961

Připomínkou dlouhé a bohaté historie židovské obce v Třebíči zůstala ojedinělá čtvrť, která se řadí mezi urbanisticky nejzachovalejší v Evropě. Pro čtvrť jsou typické úzké uličky mezi domy, veřejné průchody, rozpěrné oblouky, romantická náměstíčka, verandy a balkony.

Čtvrť představuje 108 dochovaných staveb. Významná je především Zadní synagoga, která byla dostavěna v roce 1669. V letech 1989 – 1997 prošla rekonstrukcí a byla zpřístupněna veřejnosti. V současné době slouží jako výstavní a koncertní síň. Na ženské galerii je umístěn model židovské čtvrti, jak vypadala v roce 1850 a expozice židovské kultury s názvem Místo života – Makom Chajim.

Výjimečný svým původním vstupem na ženskou galerii Zadní synagogy je Dům Seligmanna Bauera, který nyní nabízí expozici bydlení židovské rodiny v meziválečném období, součástí je také expozice košer řeznictví.

Vedle Zadní synagogy v Galerii Ladislava Nováka byla u příležitosti 115. výročí narození Antonína Kaliny otevřena jeho pamětní síň. Antonín Kalina byl třebíčský rodák, kterému se podařilo v koncentračním táboře Buchenwald zachránit více než 900 židovských chlapců. V roce 2012 ocenil Památník Yad Vashem v Jeruzalémě Antonína Kalinu titulem Spravedlivý mezi národy, udělovaný lidem nežidovského původu, kteří přispěli k záchraně Židů před holocaustem. V roce 2019 byla otevřena expozice Děti Antonína Kaliny, která je součástí pamětní síně.

Záchranu židovských dětí v expozici symbolizuje Strom života – unikátní umělecká kovářská a pasířská práce mistrů a studentů SPŠ. Listy stromu nesou vytepaná reálná jména. Expozice se dále podrobně věnuje osudům několika chlapců, z nichž po válce vyrostly výjimečné osobnosti – fotografa a historika Naftali Fürsta, spisovatele Imre Kertézse, básníka, spisovatele a dramatika Pavla Kohna, židovského aktivisty Israel Laszlo Lazara, filmaře Alexe Moskovice, fyzika Felixe Weinberga a spisovatele Elieho Wiesela. Pozornost je také věnována Kalinovu celoživotnímu příteli – lékaři a humanistovi Jindřichu Flusserovi, který se na záchraně chlapců v Buchenwaldu významně podílel.

Židovský hřbitov v Třebíči je jedním z největších a nejzachovalejších v České republice. Na rozloze 11 722 m² je pohřbeno přibližně 11 000 lidí a dochovalo se 3 000 náhrobků.

www.visittrebic.eu

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here