Strahovský klášter a knihovna ve jménu oslav

0
1094

Premonstrátský řád o letošních Vánocích oslaví 900 let od svého vzniku a prvních slibů svatého Norberta a jeho následovníků.

900 LET ŘÁDU premonstrátů a výstava na Strahově jsou v letošním roce hlavní událostí. Výstava trvá od 27.listopadu 2021 do 31. března 2022. Výstava je věnovaná výročí založení premonstrátského řádu, se zvláštním zřetelem na země Koruny české a Strahovský klášter.

Premonstrátský řád existuje od roku 1143, kdy byl na západní straně petřínského kopce, zvaného Strahov založen první premonstrátský klášter v českých zemích. Stali se tak „bílí bratři“, jak jsou někdy premonstrátští řeholníci označováni, nedílnou součástí duchovních i kulturních dějin českých. Za zakladatele premonstrátského řádu je považován Sv. Norbert z Xanten, který se narodil mezi roky 1080 a 1085 v Xanten, 100 km severně od Kolína nad Rýnem. Jeho otec se jmenoval Herbert a byl pánem hradu Gennep. Matka Hedvika pocházela pravděpodobně z rodu lotrinských vévodů.

Norbert byl jako mladší syn podle tehdejšího zvyku obětován Pánu – stal se kanovníkem  xantenské kapituly.

Slavné sliby svatého Norberta a jeho prvních následovníků na slavnost Narození Páně roku 1121 je počátkem historie, která trvá už devět století.

Svatý Norbert je také ochráncem nastávajících matek, šťastného porodu a bezdětných manželství. Jsou to již stovky matek, které se modlily ke sv. Norbertovi a nyní se těší ze zdravých dětí. Je mnoho bezdětných manželství, která na Norbertovu přímluvu dostala potomka.

Další informace najdete:

www.premonstrati2021.cz
www.900premontre.org
www.strahovskyklaster.cz

Strahovská knihovna
Strahovské nádvoří 1, Praha 1
Tel.: +420 233 107 718
Otevírací doba: denně 9–17.00 hodin,
polední pauza 12–13.00 hodin
vyjma Štědrého dne, Božího hodu
vánočního (25. prosince) a Velikonoční neděle

Strahovská obrazárna
Otvírací doba:
9:00 – 11:30 hodin; 12:30 – 17:00 hodin
vyjma Štědrého dne, Božího hodu
vánočního (25. prosince) a Velikonoční neděle.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here