ŽIVOT O ŽIVOTĚ NA STRAHOVĚ

0
1091

Od roku 1143, kdy byl na západní straně petřínského kopce zvaného Strahov založen první premonstrátský klášter v českých zemích, se stali „bílí bratři“, jak jsou někdy premonstrátští řeholníci označováni, nedílnou součástí duchovních i kulturních českých dějin.

Strahovská opatská bazilika je navíc místem, kam byly roku 1627 přeneseny ostatky Svatého Norberta, zakladatele premonstrátského řádu, čímž se Strahov stal jeho pomyslným duchovním středem. Zakladatelem premonstrátského řádu, a to i řádu třetího, je Svatý Norbert. Jím založený Třetí řád se považuje za nejstarší v církvi. Pro život Třetího řádu je vhodná i dnešní doba. Členem nebo členkou Třetího řádu se stává věřící, který se přidružuje k některé bratrské nebo sesterské komunitě řádu a je představeným nebo představenou přijat. S řeholními bratry a sestrami se spojuje k poctě Boha a při životě v rodině, zaměstnání a ve svém prostředí uskutečňuje jemu možné a určené zásady, s kterým se vyznačuje Norbertovo založení. Komunita pomáhá terciářům duchovně a podle možnosti i konkrétně v situacích, které život přináší.

Teologický sál

V dnešní době i v bohaté historii je klášter s knihovnou centrem vzdělanosti a kultury, ale hlavně duchovním místem, kam se lidé chodí setkat s bohem i v dnešní těžké době.

Strahovký evangeliář

Strahovský klášter
Strahovské nádvoří 1/132
118 00 Praha 1
www.strahovskyklaster.cz

Filosofický sál

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here