Sbírka knih, umění a kuriozit

0
274

Strahovský klášter s knihovnou, filozofickým a teologickým sálem je místem mnoha unikátních exponátů a sbírek z různých oborů přírodních věd. Nedílnou součástí kláštera je konvent, refektáře a románské sály.

V Románských sálech, kde se ve 12.-13. století uchovávaly potraviny si dnes můžete prohlédnout expozici věnovanou historii kláštera a zakladateli premonstrátského řádu svatém Norbertovi.

V prosklených skříních kabinetu kuriozit jsou umístěny různé hvězdářské a námořní globusy, sbírky historických zbraní, technické vynálezy a keramika.

V historické části kabinetu kuriozit jsou umístěny přírodovědné sbírky převážně mořské fauny, doplněné sbírkami hmyzu, minerálů a voskových napodobenin plodů.  Expozici s vojenskou tématikou vévodí model válečné lodi z přelomu 17. a 18. stol., vedle které jsou umístěny vojenské exponáty jako hlaveň děla z r. 1686, dělové koule a jezdecké boty asi z doby francouzského obléhání Prahy v r. 1742, polská kopí, tatarský luk, lovecká kuše, přilby z přelomu 17. a 18. stol. nebo slovenská sekyra – valaška.

Zlatnické předměty zahrnují období od gotiky po současnost. Představují stylově i typově různorodé předměty používané v křesťanské liturgii. Patří mezi ně zejména kalich, paténa, monstrance, ciborium, konvičky, relikviáře a závěsné kříže.

S prostředím kláštera, vybavením konventního chrámu či sběratelskou činností opatů jsou spojeny další cenná díla uměleckého řemesla. Patří mezi ně např. kohoutí kříže či další drobné předměty jako křížky, růžence aj.

Kontakt:

Strahovská knihovna

Otevřeno denně: 9-17 hodin

Mimo 24. a 25. 12. a Velikonoční neděle

Tel.: +420 233 107 718

Strahovské nádvoří 1/132

Praha 1 – Hradčany

www.strahovskyklaster.cz

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here