STRAHOVSKÝ KLÁŠTER, OBRAZÁRNA A KLENOTNICE

0
2072

„Sion“, jak nazvali Strahov jeho zakladatelé kníže Vladislav II. a olomoucký biskup Jindřich Zdík, byl ve své historii centrem vzdělanosti, kultury, ale i duchovním místem.

Zakladatelem premonstrátského řádu, a to i řádu třetího, je Svatý Norbert. V roce 1143 byl na západní straně petřínského kopce zvaného Strahov založen první premonstrátský klášter v českých zemích, zvaný Strahovský klášter.

Obrazárna

Strahovský klášter po staletí pečoval o vzdělanost a kulturu. Již v 18. století zde existovala hodnotná sbírka obrazů. Rok po svém zvolení strahovským opatem (1834) se Jeroným Josef Zeidler rozhodl vybudovat obrazárnu. Od roku 1993 je část kolekce poprvé veřejnosti prezentována ve stálé expozici, představující výběr části nejkvalitnějších obrazů z časového rozmezí 14. až 19. stol. Současná expozice je výběrem tematických celků, jež jsou ve strahovské sbírce obsaženy.

Teologický sál

Nejstarší část dnešní knihovny, Teologický sál, vznikl v letech 1671–1674 podle návrhu a pod vedením G. D. Orsiho. Najdeme tady globusy a teologickou literaturu.

Kabinet kuriozit

Na západním konci spojovací chodby je takzvaný kabinet kuriozit, předchůdce pozdějších muzeí. Jsou zde umístěny pozoruhodné a kuriozní exponáty.

Filosofický sál

Nejvýznamnější sál historické knihovny, který sahá přes dvě patra budovy. Nástropní fresky jsou od F. A. Maulbertsche z roku 1794 znázorňující duchovní vývoj lidstva.

Klenotnice

Expozici klenotnice tvoří soubor děl uměleckého řemesla, dokumentující rozmanitost dochovaných předmětů liturgické povahy, jež vznikly přímo na objednávku řádu nebo se do majetku kanonie dostaly koupí či darem.

VÝSTAVA: JAN ŠAFRÁNEK – OBRAZY A KRESBY
Ambity Strahovského kláštera v Praze a Zimní
refektář, Strahovské nádvoří 1, 118 00 Praha 1
Výstava trvá do 31. 5. 2019
Otevřeno denně: 9.00–11.30 a 12.30–17.00
Jan Šafránek (1948), žijící a tvořící střídavě
v Praze a ve Vídni. Je znám jako výborný
a výstižný portrétista, tvořící svá díla s naprostou
technickou bravurností, kdy si i barvy autor
míchá sám. Kromě obrazů jsou na výstavě
hojně zastoupeny i autorovy kresby.

Strahovský klášter
Strahovské nádvoří 1/132
118 00 Praha 1
www.strahovskyklaster.cz


ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here