STARÁ, NOVÁ SYNAGOGA V LIBERCI

0
1350

Neorenesanční synagoga v Liberci, místními nazývána jako Stará, stávala severně od radnice a divadla. Její věž byla nejvýše sahající věží ve městě. a stavba samotná byla jednou z jeho dominant. Synagoga padla za oběť Němci, kteří ji vypálili za Křišťálové noci z 9. na 10. listopadu 1938.

V polovině osmdesátých let minulého století, se členové židovské náboženské obce rozhodli zřídit v Liberci svůj vlastní chrám. Nová synagoga byla postavena v ulici Na Skřivanech (dnešní Rumjancevova ulice) podle návrhu vysokoškolského profesora a dvorního rady Karla Königa z Vídně v letech 1887 – 89. Stavbu realizovala liberecká firma Sacher a Gärtner v neorenesančním stylu. Dne 24. září 1889 byl „svatostánek“ za přítomnosti radních, vojska a jak evangelických, tak i katolických církevních hodnostářů slavnostně zasvěcen. Stavba, se stala součástí Krajské vědecké knihovny.

Ojedinělé židovské rodiny žily na území moderního Liberce ve 14. a 15. století, ale až do začátku 19. století nesměli mít trvalý pobyt ve městě. Rozkvět židovské obce v Liberci nastal až na přelomu 18. a 19. století, kdy se židovští obchodníci rychle uchytili na místním trhu s textilem. Roku 1823 žilo v Liberci už 6 trvale usazených židovských rodin a počet po roce 1848 trvale rostl. V roce 1930 stoupl počet židovských obyvatel hlásících se ke svému původu na 1392 osob.

Po 2. světové válce byla obec obnovena a již roku 1946 se k ní hlásilo 1211 osob židovského vyznání. Dnešní židovská obec v Liberci má okolo 100 obyvatel.

www.visitliberec.eu

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here