TURNOVSKÉ SYNAGOZE JE LETOS 300 LET

0
814

Psal se 2. leden roku 1719, když do městské knihy byla synagoga zapsána jako hotová budova. První kamenná synagoga v Turnově. Nebyla to úplně první turnovská synagoga, ale již čtvrtá. Předchozí synagogy byly dřevěné, za jejich zánikem stály městské požáry.

Do dnešních dnů se nám dochovala v téměř nezměněné podobě. A to jako jediná synagoga Libereckého kraje, která přečkala nepříznivou dobu druhé světové války.

První úpravy se synagoga dočkala až na přelomu 19. a 20. století, kdy bylo upraveno vnitřní uspořádání sedadel v modlitebně, aby se do ní mohlo vejít více lidí. Kvůli tomu bylo mimo jiné zbouráno i tzv. řečniště neboli bima a v rámci přestavby byla synagoga elektrifikována.

Svému účelu synagoga přestala sloužit ve čtyřicátých letech, kdy byl vydán zákaz používání synagog k bohoslužbám. V meziválečném období žilo v Turnově okolo 100 Židů, přičleněním pohraničních území první republiky do třetí říše vzrostl počet Židů v Turnově na víc než 500, po válce se navrátilo pouhých 19 přeživších.

Budova synagogy, která přežila nacistický režim, čelila později tomu, zda přežije režim komunistický, ve kterém začala být využívána jako skladiště pro obchod s domácími potřebami v sousedním domě.

Liturgické předměty ze stříbra jsou dodnes v majetku Židovského muzea v Praze. Vzácnou výjimkou jsou dřevěné desky s Desaterem, zavěšené nad svatostánkem, které se naštěstí dostaly do muzea, kde byly uchovány. V průběhu devadesátých let byla synagoga prohlášena za kulturní památku. Budova byla odkoupena městem a prošla rekonstrukcí. V roce 2008 se Synagoga Turnov poprvé otevřela návštěvníkům. Letos tedy slaví 11 let od dokončení své rekonstrukce a zároveň 300 let své existence.

Za prohlídku stojí i nedaleký židovský hřbitov s hřbitovním domkem, kde se nachází unikátní pohřební stůl z jednoho kusu břidlice. Současný pozemek na hřbitov Židé zakoupili roku 1625 od samotného Albrechta z Valdštejna, který v té době vlastnil turnovské panství a do Turnova Židy přivedl. Nejstarší náhrobní kámen pochází z roku 1649. Na hřbitově se nachází přibližně 560 náhrobků, které se označují pojmem maceva. Na pozemku se nachází hřbitovní domek, jenž se dělí na tři části. Můžeme v něm najít obřadní sál, vozovnu a tzv. taharu, místo přípravy
nebožtíka. Je zde umístěna také kopie pamětní desky se jmény Židů z Turnova a okolí, kteří zahynuli při holocaustu. V synagoze se konají koncerty, výstavy či přednášky. Od května do září je synagoga přístupná veřejnosti a probíhá zde klasická prohlídka s průvodcem. V případě zájmu si návštěvník může prohlédnou synagogu i sám.

Regionální turistické informační centrum
náměstí Českého ráje 26, 511 01 Turnov
Tel.: +420 484 803 041-2
E-mail: info@turnov.cz
www.infocentrum-turnov.cz
www.synagoga-turnov.cz

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here