ŽIDOVSKÉ STOPY V LIPNÍKU NAD BEČVOU

0
2107

Doklady o židovském osídlení města pocházejí již z roku 1454. V 1. polovině 19. století zde sídlila významná ješíva a Židé tvořili až jednu třetinu obyvatel města. Lipník se tak stal pátou největší židovskou obcí na Moravě. Zajímavostí židovského osídlení je, že netvořilo uzavřené ghetto, ale židovské domy se nacházely v celém centru města.

Ve městě najdeme hned několik židovských stop. Tou nejvýznamnější je bývalá synagoga (dnes kostel Církve československé husitské). Byla stavěna ve 2. nebo 3. desetiletí 16. století vzápětí po vybudování městských hradeb, jedna její stěna je totiž zároveň vnitřní hradební zdí. Lipenský chrám je tedy nejstarší synagogou na Moravě a po Staronové synagoze v Praze druhou nejstarší v České republice. Její hlavní sál je zaklenut síťovou gotickou klenbou s cihlovými žebry ve stylu pozdní gotiky. Raritou zdejší synagogy je severní stěna, jejíž tloušťka je 170 cm. Velkým zásahem do života židovské obce byla druhá světová válka, během níž byla synagoga vypleněna, částečně zbořena a sloužila jako nacistický archiv. Po válce židovská obec vLipníku nad Bečvou zanikla a synagoga byla vletech 1948–1950 po prodeji přeměněna na modlitebnu Církve československé husitské, která zde sídlí dodnes. V současnosti se v bývalé synagoze nachází stálá Expozice židovství, která je důstojnou vzpomínkou právě na život židovské komunity ve městě. V centru města také nalezneme bývalou židovskou radnici, školu, továrnu, ale také obyčejné domky k bydlení.

Málokteré město se může chlubit několika židovskými hřbitovy. Lipník má dva, i když se nacházejí v těsném sousedství. Starý židovský hřbitov byl založen v roce 1567. Svému účelu sloužil více jak 300 let a bylo zde pochováno sedm lipenských rabínů, včetně Barucha Theomina Fränkela, což byl velký myslitel a vědec, autor významných spisů o Talmudu. Jeho dílo je dodnes předmětem studia po celém světě a k jeho tumbě se pravidelně sjíždějí chasidští židé uctít jeho památku. V roce 2019 byl v blízkosti hřbitova instalován Památník obětem holocaustu. Jsou na něm vyryta jména 164 lipenských Židů, kteří během tohoto temného období našich dějin přišli o život. Poté, co byl starý židovský hřbitov zcela zaplněn, zakoupila židovská obec v roce 1883 pozemek v sousedství starého hřbitova a bylo tak zřízeno zcela nové pohřebiště. Na novém židovském hřbitově se pohřbívalo až do roku 1942. Poté začala jeho devastace, která skončila až v90. letech 20. století. Dnes je přístupný pouze při zvláštních příležitostech nebo na vyžádání.

Pokud se do Lipníka nad Bečvou vypravíte, určitě navštivte zdejší turistické informační centrum, kde vám jeho pracovníci rádi nabídnou speciální prohlídku věnovanou židovským památkám ve městě i další tipy k návštěvě rozličných míst. Kdo si rád hraje, může se sám vydat po stopách lipenských židů s hledačkou, kterou si také může vyzvednout v infocentru.

Turistické informační centrum
náměstí T. G. Masaryka 13/20
Lipník nad Bečvou I-Město
751 31 Lipník nad Bečvou
Tel.: + 420 581 773 763
E-mail: tic@mek-lipniknb.cz
http://info.mesto-lipnik.cz

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here