Turistická informační centra do pohody i nepohody

0
690

Potřebujete solidní mapu, pohled, tip na další výlet? Navštivte informační centra, i v září mají otevřeno od pondělí do soboty a na mnoha místech i v neděli.

Sobota 24. října:

Den turistických informačních center
Také letos Asociace turistických informačních center vyhlašuje 24. říjen za Den turistických informačních center (TIC) České republiky. Den TIC je organizován v rámci Světového dne pro rozvoj informací. Poprvé se Den TIC uskutečnil v roce 2019, kdy 24. říjen připadl na čtvrtek.

Ta informační centra, která se ke dni infocenter přihlásí, obdarují v sobotu 24. října své návštěvníky nějakou drobnosti, nebo je pozvou na znalostní kvíz, někde uvaří kávu nebo čaj apod. Volba nabídky, s níž turistická informační centra veřejnost osloví, je na každém jednotlivém pracovišti . Seznam turistických informačních center, která se do akce zapojí, bude průběžně aktualizovaný na webových stránkách asociace www.aticcr.cz. Již nyní v předstihu srdečně zveme širokou veřejnost, aby se v tento den přišla do infocenter na jejich činnost podívat, navázat bližší vztahy a případně si i popovídat.

Strategie A.T.I.C. ČR

Asociace turistických informačních center ČR je zastřešující organizací informačních center v ČR, která prosazuje zájmy a význam svých členů, podporuje kvalitní služby infocenter a ovlivňuje prostředí pro jejich činnost.

Rada asociace se rozhodla pro následující období nejbližších let vytvořit Strategii A.T.I.C. ČR, která by pomohla definovat další směřování asociace, strategické cíle a opatření, jak nově vytyčených met dosáhnout. Za tímto účelem se již uskutečnily 2 workshopy pro členy rady asociace, na nichž byla nově definována vize a poslání asociace a sestavena analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb (SWOT analýza). Práce na vytvoření strategie budou na podzim pokračovat. První výstupy
budou představeny na členském fóru v Trutnově dne 15. října 2020.

Asociace má nyní 356 členů vč. jejich 22 poboček a 6 čekatelů na členství.

Podzimní členské fórum A.T.I.C. ČR v Trutnově

Ve dnech 15. – 16. října 2020 se v Trutnově uskuteční setkání pracovníků infocenter v rámci podzimního členského fóra A.T.I.C. ČR. Účastníci fóra se mohou opět těšit na setkání s kolegy, výměnu zkušeností a nové informace. Čtvrteční jednání bude tradičně obohaceno o dvoudenní doprovodný program.

www.aticcr.cz

www.facebook.com/aticcr

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here