TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM, PRVNÍ KROK NA VAŠICH CESTÁCH

0
911

25 LET ASOCIACE TURISTICKÝCH INFORMAČNÍCH CENTER ČR

V letošním roce si Asociace turistických informačních center ČR (A.T.I.C. ČR) připomene 25 let své činnosti. Tak jak to u každé organizace bývá, i asociace si prošla obdobími úspěchů, obdobími hledání své vlastní cesty i obdobími stabilizace. Dnes má asociace 339 členů vč. jejich 23 poboček, 5 čekatelů na členství a jednoho mimořádného člena. Asociace ve spolupráci s CzechTurism certifikuje dalších více než 100 nečlenských TIC a metodicky pomáhá při zajišťování utajených kontrol TIC (mystery shoping) s cílem poskytovat TIC zpětnou vazbu a zvyšovat kvalitu práce pracovníků TIC. V novodobé historii se asociaci podařilo zařadit povolání pracovníka informačního centra do katalogu prací, registrovat symbol bílého i v zeleném poli jako ochrannou známku označení skutečných TIC a rozšířit svoji činnost o množství aktivit. Mezi ně patří např. spolupráce na prázdninových soutěžích pro děti s ČT Déčko, soutěž o oblíbené informační centrum, soutěž turistických propagačních materiálů, sčítání návštěvníků TIC, účasti na veletrzích cestovního ruchu, různé publikační a osvětové činnosti apod.

Den turistických informačních center

V rámci Světového dne pro rozvoj informací vyhlásila A.T.I.C. ČR 24. říjen 2019 poprvé za Den turistických informačních center České republiky. Ta informační centra (TIC), která se ke dni infocenter přihlásí, obdarují ve čtvrtek 24. října své návštěvníky nějakou drobností, nebo je pozvou na znalostní kvíz, někde uvaří kávu nebo čaj apod. Dnes je již přihlášeno s různorodou nabídkou více než 50 informačních center z celé ČR. Volba nabídky, s níž turistická informační centra do dne infocenter přijdou, je na každém jednotlivém pracovišti. Seznam turistických informačních center, která se do akce zapojí, bude od 1. září až do 24. října 2019 pravidelně aktualizovaný na webových stránkách asociace www.aticcr.cz. Srdečně zveme širokou veřejnost, aby se v tento den přišla do infocenter na jejich činnost podívat, navázat bližší vztahy a případně si i popovídat.

www.aticcr.cz

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here