PROHLÍDKOVÉ OKRUHY ŽIDOVSKOU ČTVRTÍ BOSKOVICE

0
1790

Bývalé boskovické ghetto představuje jeden z nejzachovalejších urbanistických celků, jaké lze mezi židovskými městy v České republice nalézt. Nachází se v bezprostřední blízkosti dřívější křesťanské části Boskovic a dnes tvoří centrum městské památkové zóny.

Jeho rozloha činí zhruba 5 hektarů a z dochovaných 79 objektů je 20 památkově chráněno. Pro zájemce o hlubší poznání minulosti boskovické židovské čtvrti nabízí Městské informační středisko Boskovice tři prohlídkové okruhy s odborným průvodcem.

1. První okruh vede osou židovské čtvrti v nenáročném terénu, výklad zahrnuje informace o historii boskovických Židů a významných objektů.

2. Ve druhém okruhu mají návštěvníci navíc možnost shlédnout i některé z interiérů, jedná se o Minigalerii Zwicker, raně barokní synagogu maior, unikátní rituální lázeň mikve a individuálně již bez průvodce lze navštívit i židovský obecní dům se zajímavými expozicemi.

3. Třetí okruh je doplněn pak i o návštěvu židovského hřbitova. Ten pochází ze 16. století, nejstarší náhrobky jsou dochovány až ze století 17. Svou rozlohou 1,4 hektarů se řadí k největším našim židovským hřbitovům, odhadem se zde nachází asi 2.500 náhrobků z různých materiálů i období. Pohřbena je zde řada významných osobností, např. židovský učenec, talmudista Samuel HaLevi Kolin, moravský zemský rabín Abraham Placzek, příslušníci známé podnikatelské rodiny Löw-Beerů a další. Raritou je tzv. ohel, židovská obřadní smuteční síň, která byla postavena roku 1763. Vlivem působení času a také do jisté míry dílem vandalů nakonec z nevelké stavby zbyly jen ruiny. Zásluhou Židovské obce Brno byla vystavěna replika tohoto ohelu, která se na hřbitově nachází od roku 2016. Vstup dovnitř je možný pouze s průvodcem.

Městské informační středisko zajišťuje průvodcovské služby rovněž v angličtině, němčině, francouzštině, ruštině a polštině.

 

Městské informační středisko Boskovice
Informační centrum Boskovicko
Masarykovo nám. 3/1, 680 01 BOSKOVICE
Tel.: +420 516 488 677
E-mail: informace@boskovice.cz
www.regionboskovicko.cz

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here