ŽIDOVSKÉ PAMÁTKY V JIČÍNĚ

0
1634

Jičín, ležící v Královéhradeckém kraji, byl založen koncem 13. století. Židé se v něm usadili ve druhé polovině 14. století. Ve městě dodnes máme Židovskou ulici, ve které se nachází dvě významné památky: synagoga a bývalá židovská škola. Římské číslice v dláždění před některými domy odkazují na židovské domy takto označené v tzv. josefinském katastru. Za městem směrem na Valdice leží i židovský hřbitov.

Synagoga
Synagoga byla postavena na začátku 70. let 18. století v pozdně barokním stylu, výzdoba je však – i díky jediné větší přestavbě po požáru roku 1840 – klasicistní. Mimořádně cenný je původní svatostánek pro uchovávání svitků Tóry a Desky desatera nad ním. Citlivá rekonstrukce obnovila elegantní modro-smetanovou výmalbu, stylové osvětlení i ženskou galerii se zachovanými schránkami na modlitební knihy.

Bývalá židovská škola
Dům č. p. 100 v Židovské ulici nechal vystavět obchodník Salomon Fried, nový majitel pozemků vzniklých po domech shořelých při požáru roku 1840. V letech 1870–1895 zde byla židovská škola, kterou pro kvalitní výuku v německém jazyce navštěvovaly i křesťanské děti. V budově byla též zimní modlitebna s výklenkem pro svitky Tóry. V její místnosti se dnes nachází pamětní pokoj nejslavnějšího jičínského židovského rodáka, novináře a dramatika Karla Krause (1874–1936 Vídeň).

Židovský hřbitov
Hřbitov leží na kraji lesa blízko valdštejnské Lodžie. Byl založen po roce 1651, nejstarší náhrobek pochází z roku 1734. V 80. letech 19. století byl rozšířen a pohřbívalo se na něm až do roku 1943, kdy byli jičínští Židé transportováni do vyhlazovacích táborů. V sezoně jsou na vybraných hebrejských náhrobcích k dispozici překlady nápisů a v rámci festivalu Jičínský šoulet se koná komentovaná prohlídka. Všechny památky jsou návštěvníkům v letní sezoně přístupné. Aktuální otevírací doba a informace o kulturním programu viz. www.basevi.cz.

Klíče od hřbitova si můžete půjčit oproti záloze v informačním centru Jičín (Městské informační centrum Valdštejnovo náměstí 1, tel.: 493 534 390, ic@jicin.org, www.jicin.cz) a v Café Loggie ve valdštejnské Lodžii (www.valdstejnskalodzie.cz).

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here