Atraktivní podzemní turistika v Ústeckém kraji

0
996
Terezínské podzemí

Nejenom pevnost a podzemní chodby v Terezíně představují unikátní stavitelské evropské skvosty. Za návštěvu Ústeckého kraje stojí také nejznámější rudní oblast Krušných hor se štolou Johannes a dolem Mauritius. Vojenská pevnost na Kočičáku má pro vás zase letos připraveny nové prohlídkové okruhy.

Pevnost Terezín – opevnění a podzemní chodby

S historií pevnosti v Terezíně se můžete seznámit v Retranchemenentu 5, odkud se vychází na prohlídky po opevnění a podzemních chodbách. V návštěvnickém centru s infocentrem je k vidění několik expozic o vzniku a fungování pevnosti Terezín. Retranchement 5 je poslední obrannou linií pevnosti Terezín, který uzavírá hrdlo Bastionu 5. Z valu jeho zelené střechy mohli proto střílet obránci a přízemí je vybaveno dělostřeleckými i pěchotními střílnami. Další kasematy v přízemí sloužily vojákům jako bezpečný úkryt během obléhání. Zde probíhala údržba a drobné opravy opevnění.

Muzeum Terezín

Na místě, kde probíhala údržba, servis zbraní a opravy opevnění je dnes Muzeum Terezína, ve kterém zhlédnete historii města a pevnosti od založení až po období První republiky. Sedm sálů vás provede staletími i jednotlivými tématy. Uvidíte model dobývání pevnosti, i obrovský model Terezína. Prohlédnete si vojenskou výzbroj i výstroj od Marie Terezie až po T. G. Masaryka. Dozvíte se, kolik bylo ve městě hospod a kolik nevěstinců a mnoho dalších zajímavostí. Odsud se s průvodcem vyráží na prohlídky zdejšího jedinečného opevnění a podzemních chodeb. Nezbytnou součástí Retranchementu 5 je Informační centrum Terezína.

Otevřeno je zde každý den od 9 do 17 hodin.

Jeden ze světových unikátů města Terezín je právě jeho opevnění, které se jako jedno z mála dochovalo do dnešních dnů v téměř nepoškozeném stavu. Obrana pevnosti se skládá ze tří systémů. První je pásmo místy až trojitých navzájem se kryjících zemních valů. Za nimi se rozprostírá hlavní příkop, pak teprve kurtina krytá kleštěmi a věnec osmi bastionů ze kterých je většina opatřena navíc retranchementy a kavalíry. Ty představují poslední obrannou linii. Ty bylo možné dle potřeby zaplavit a jediný přístup tak zůstal jen od západu a od východu proti Malé pevnosti. Vodní manévr umožňoval úmyslné zaplavení příkopů až 3 metry vysokou ničivou vlnou, která by smetla každého útočníka. Posledním obranným systémem jsou minové chodby vedoucí v jednotlivých prvcích, kde nebylo možno prostor zaplavit. Více na www.terezin.cz

Hornická stezka Krušných hor

Trasa stezky začíná u muzea, vede na nedaleký hrad Krupka a dále k prohlídkové štole Starý Martin. Odtud stoupá na Komáří vížku, kde se otevírá překrásný pohled do údolí na podkrušnohorská města a malebné vrchy Českého středohoří. Stezka míří ke kapli sv. Wolfganga a poté pokračuje přes Rozcestí Pod Loupežníkem a Přední Cínovec až na Cínovec. Po přechodu hranice na ni navazuje hornická stezka na německém území.

Štola Johannes

Štola Johannes

Více než 800 let trvá historie dobývání rud v Krušných horách na obou stranách česko-saské hranice. Štola Johannes se nachází v jedné z nejpozoruhodnějších rudních oblastí České republiky, kterým je skarnový revír Zlatý Kopec. Ten je i se štolou Johannes součástí Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří zapsaného na Seznam světového dědictví UNESCO. Jde o mimořádně zachovalý komplex historických důlních děl, ve kterém staří horníci vyrazili podzemní komory obrovských rozměrů, jaké lze jinde ve světě vidět jen málokde. V tomto dole projdete za 2 hodiny 500letou historií.

Před návštěvou štoly Johannes je nutná rezervace a zakoupení vstupenky v hotovosti v infocentru Boží Dar nebo pomocí online platby v rezervačním systému na webu www.stolajohanes.cz

Důl Mauritius

Důl Mauritius

Zažijete jedinečné podzemní dobrodružství v historickém cínovém dole v původním stavu z 2. poloviny 16. století. Vstupenky do dolu Mauritius je nutné předem rezervovat, a lze je zakoupit a uhradit pouze hotově přímo na pokladně dolu Mauritius. Od roku 2019 je součástí památky světového dědictví UNESCO Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří.
www.dulmauritius.cz
www.mukrupka.cz

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here