Dolní Poohří – cyklistické

0
850

Patříte-li spíše k milovníkům cykloturistiky a máte-li chuť jen tak si šlápnout do pedálů a cestou si užívat krásy přírody, pak je přímo pro vás určena cyklostezka Ohře.

Ta začíná nedaleko pramene Ohře v Německu, pokračuje přes Cheb, Karlovy Vary a Ostrov nad Ohří do Ústeckého kraje. Hned při vjezdu do regionu Dolního Poohří minete kopce se zříceninami hradů Horní Hrad, Perštejn, Šumburk, Lestkov a zanedlouho dorazíte k areálu Lázní Evženie na okraji Klášterce nad Ohří. Nezapomeňte ochutnat zdejší minerální prameny! Poté pokračujte zámeckým parkem k někdejšímu šlechtickému sídlu rodu Thunů.

Po dalších zhruba sedmi kilometrech příjemné jízdy po obou březích řeky bude vaší další zastávkou Kadaň, architektonická perla Podkrušnohoří, jejíž historické centrum s řadou malebných měšťanských domů, radnicí, barokním sloupem Nejsvětější Trojice, kostelem Povýšení sv. Kříže a původně středověkým hradem je chráněno jako městská památková rezervace. Jedinečnou památkou je také komplex františkánského kláštera. Na nedávno vybudovaném nábřeží Maxipsa Fíka najdete rozličné interaktivní hravé prvky pro vaše ratolesti, jako třeba stříkající šlapadla, korýtko na pouštění lodiček či vodní děla připravená k souboji.

Další etapa cyklostezky sledující zákruty řeky vás dále povede k Žatci, kde lze jen stěží vynechat návštěvu Chrámu chmele a piva s největším muzeem svého druhu na světě. Budete se moci také svézt výtahem s 3D projekcí na „chmelový maják“. Ještě, než do Žatce přijedete, vás cyklotrasa zavede na cestu podél Nechranické přehrady. Svlažit se tak můžete hned v několika kempech na březích přehrady, která v létě bývá vhodná ke koupání.

To už jste nedaleko Loun, někdejšího královského města, jehož centrum zdobí architektonická perla v podobě pozdně gotického kostela sv. Mikuláše. K symbolům města patří také nedaleká Žatecká brána a velmi zajímavá je návštěva muzea Zkamenělý les. To lze navštívit po předchozí domluvě s průvodcem.

Dále za Louny vede cyklostezka Ohře až k soutoku s řekou Labe v Litoměřicích, kde se napojuje na Labskou stezku. Využít ji tedy můžete po celé její délce. Tak neváhejte a vydejte se poznávat krásy Dolního Poohří i na kole.

Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s.
nám. Prokopa Velkého 1951, 438 01 Žatec
Provozovna: Chmelařské muzeum, nám.
Prokopa Velkého 1952, 438 01 Žatec
E-mail: info@dolnipoohri.eu
www.dolnipoohri.cz
www.branadocech.cz

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here