NÁRODNÍ GEOPARKY ČR

0
1121

V České republice je v současné době vyhlášeno osm národních geoparků, dva další kandidátské geoparky se na vyhlášení připravují. Geoparky jsou území s cenným geologickým a geomorfologickým dědictvím a klíč k jeho poznávání nabízejí svým obyvatelům i návštěvníkům v podobě dráždivého geokoktejlu zábavy, sportu, regionálních tradic a gastronomie, vědeckého poznání a mystiky. Každý si namíchá ingredience dle své osobnosti.

Geoparky představují veřejnosti krásu, vývojovou cestu i užitečnost neživé přírody. Za tím účelem oslovují veřejnost aktivitami jako například rýžování zlata, návštěvy štol a hornických skanzenů, geologické exkurze a expedice, tematické výstavy, geo-cyklojízdy, geo-kanoistiku, geo-gastronomické akce, dílny, land art festivaly, setkání s pamětníky, zakládání a zapojování geo-škol. Geopark se tedy promítá do osvěty provázané s geologickou minulostí území, do turistických aktivit a propagace tradičních činností prostřednictvím reprezentativních geologických lokalit, geostezek, turistických cílů spojených s dědictvím Země a do interaktivních nástrojů interpretace.

Geoparky vyprávějí 4,6 miliard let starý příběh planety Země a geologických procesů, které ji tvarovaly. Prezentují a interpretují historii naší planety i probíhající procesy, jakými jsou např. klimatická změna či pozvolné posuvy zemských desek. Zároveň informují místní obyvatele o výzvách probíhajících globálních změn a pomáhají jim se připravit na související vzrůst extremity meteorologických jevů, jakými jsou například povodně, sesuvy půdy, dlouhodobá sucha, zemětřesení nebo sopečná činnost.

Snahou národních geoparků je přilákat veřejnost na svá území a představit zajímavé geologické lokality a jak naši předkové využívali nerostné bohatství ve svých regionech.

O získání certifikátu „národní geopark“ může usilovat jakékoliv uskupení, které je právním subjektem a je schopno i ochotno profesionálně prezentovat významné geologické dědictví na svém území a zapojovat do jeho poznávání a propagace místní obyvatele. Jednotlivé národní geoparky si vyměňují zkušenosti, pořádají vzájemné návštěvy, semináře a konference s geovědní tématikou. Ministerstvo životního prostředí podporuje a koordinuje vznik a rozvoj geoparků jako dobrovolný nástroj ochrany přírody a krajiny, který je pozitivně přijímán českou i světovou veřejností, a pokud splňují požadavky na kvalitu interpretace i turistickou infrastrukturu, mohou být zařazeny mezi národní geoparky. Certifikované národní geoparky vyhlašuje ministr životního prostředí na základě doporučení Rady národních geoparků.

Evropská síť geoparků koordinuje a propaguje činnost geoparků na našem kontinentě. Má ucelený koncept ochrany dědictví Země, je zde podporováno vzdělávání a udržitelné využívání území. V současné době má síť založená v r. 2000 celkem 75 členů z 26 zemí Evropy. Zajišťuje výměnu informací a zkušeností mezi členskými geoparky, spolupráci při realizaci společných projektů a její propagaci.

Od roku 2004 funguje Globální síť geoparků sdružující v současnosti 147 geoparků ze 41 zemí světa. Jejím posláním je posilování vzájemné spolupráce a výměny zkušeností včetně dobré praxe. Jediným globálním geoparkem UNESCO je v České republice geopark Český ráj.

Užitečné odkazy:
• web národních geoparků: http://www.narodnigeoparky.cz
• Ministerstvo životního prostředí: https://www.mzp.cz/cz/geoparky
• Agentura ochrany a přírody ČR: http://www.ochranaprirody.cz/obecna-ochrana-prirodyakrajiny/neziva-priroda/geoparky/
• Týden národních geoparků: http://www.geoparky.eu/
• Česká geologická služba: http://www.geology.cz/extranet/popularizace
• Globální geoparky UNESCO: http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/unesco-global-geoparks/
• Globální síť geoparků: http://globalgeoparksnetwork.org/
• Evropská síť geoparků: http://www.europeangeoparks.org/

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here