GEOPARK BARRANDIEN, NOVÁ AKVIZICE V RÁMCI GEOPARKŮ

0
2514

Barrandien se nachází ve středních a jihozápadních Čechách. Oblast proslavil francouzský vědec Joachim Barrande (1799-1883), který se věnoval paleontologickému výzkumu středních Čech a na jehož počest byla oblast pojmenována.

V loňském roce zahájilo Ekologické centrum Orlov o.p.s. projekt Geopark Barrandien. V rámci příprav začaly první aktivity na podporu jeho činnosti jako kandidátského geoparku. Kromě jednání se samosprávami, kraji a dotčenými subjekty se rozjíždí i spolupráce se školami a dalšími zájemci.

I přestože Geopark Barrandien bude teprve letos žádat o zápis do národních geoparků, připravil pro letošní rok různé akce pro děti, rodiny i školy.

Jedna z nich se v květnu uskuteční v Domě NATURA v Příbrami. Jedná se o výstavu paleoartisty Jana Sováka – „Příběh života“. Unikátní kresby nám přiblíží, co vše se dělo v Barrandienu a jak se vyvíjel. Osobité paleontologické rekonstrukce založené na vědeckém základu umožňují nahlédnout do dob dávno minulých.

Geopark Barrandien připravuje terénní geologické a paleontologické vycházky, které propojí území tří krajů (Hlavního města Prahy, Středočeského a Plzeňského kraje).

Díky spolupráci se školami připravujeme při schválení Geoparku Barrandien do soustavy národních geoparků ČR vyhlášení první geoparkové školy Barrandienu.

Věříme, že Geopark Barrandien připraví ve spolupráci se svými partnery spoustu zajímavých aktivit, které povedou k zviditelnění území a svým návštěvníkům přinesou spoustu nových informací a zajímavě strávených chvil při putování po dně prvohorních moří.

Stáří Země se odhaduje na 4600 milionů let. Obrovské časové rozpětí geologických procesů od vzniku Země až po současnost se dělí na šest ér: prahory (archaikum), starohory (proterozoikum), prvohory (paleozoikum), druhohory (mesozoikum) a kenozoikum (dříve dvě samostatné éry – třetihory a čtvrtohory).

Horniny v Barrandienu vznikaly od svrchních starohor téměř do konce starších prvohor, tedy v časovém úseku přibližně 1000 – 370 milionů let. Více informací najdete na: www.dumnatura.cz

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here