Rozhovor s předsedkyní Rady Národních geoparků ČR paní Martinou Páskovou Ph.D.

0
1367

S předsedkyní Rady Národních geoparků ČR paní Martinou Páskovou Ph.D. jsme si povídali na téma globálních a národních geoparků, jejich rozvoj a vytváření Národní sítě geoparků u nás.

Představte se našim čtenářům, jaká je Vaše činnost voblasti geoparků vČR a ve světě?

Pracuji na Ministerstvu životního prostředí na odboru geologie a jsem předsedkyně Rady národních geoparků. Mám také tu čest pro UNESCO hodnotit v terénu kandidátské geoparky i stávající globální geoparky UNESCO a v létě 2018 jsem byla generální ředitelkou UNESCO Audrey Azoulayovou jmenována novou členkou Rady globálních geoparků UNESCO. Tato rada, která je klíčovým orgánem Globálních geoparků UNESCO, sestává z 12 členů z celého světa a jeho hlavní náplní je rozhodování o výsledcích kandidatur i periodického hodnocení globálních geoparků UNESCO. Zároveň pracuji jako odborná asistentka Katedry rekreologie a cestovního ruchu FIM UHK, kde se mají studenti možnost dozvědět o geoparcích nejen vrámci výuky, ale také odborné praxe či stáže, které mohou absolvovat včeských i zahraničních geoparcích.

Kdy vznikla, za jakým účelem síť národních geoparků v ČR?

Ona vlastně doposud nevznikla, což je škoda, ale všechno má svůj vývoj a čas. Časem nějaká asociace přirozeně vznikne, zatím však platformu pro spolupráci poskytuje Rada národních geoparků, která je zároveň poradním orgánem ministra životního prostředí Členy této rady jsou zástupci významných odborných geologických, památkových institucí, univerzit a odborníci na šetrný cestovní ruch a regionální rozvoj. Rada rozhoduje o zařazení území mezi národní či geoparky a napomáhá v jejich činnostech. Také rozhoduje o případné kandidatuře některého z národních geoparků na globální geopark UNESCO a spolu s Českou komisí pro UNESCO napomáhá s procedurálním zvládnutím takové kandidatury.

Co znamená pro regiony značka Národní geopark a co jim umožňuje?

Značka Národní geopark upevňuje vazby jeho obyvatel ke krajině, usnadňuje jim pochopení a přisvojení si dědictví krajiny, zapojuje se do obnovy přírodních a kulturních hodnot území a současně posiluje sounáležitost místního společenství, podporuje regionální geoturismus, drobné zemědělství, tradiční řemesla a další hospodářské aktivity za účelem udržitelného rozvoje území. Značka je vlastnictvím Ministerstva životního prostředí a je registrována na Úřadu průmyslového vlastnictví. Jen nejkvalitnější geoparky jsou Radou národních geoparků vybrány a certifikovány ministrem životního prostředí na „národní geoparky“. Pod touto značkou jsou certifikované geoparky prezentovány na webech ministerstva, České geologické služby, Agentury ochrany a přírody ČR, na sociálních sítích, na veletrzích cestovního ruchu, na různých konferencích i workshopech a v různých časopisech.

Na co se mohou čtenáři těšit při návštěvě některého Národního geoparku?

Čtenáři se mohou těšit na geologické expozice v přírodě, které jsou oblíbeným cílem výletních tras, které jsou součástí geoparků. Geoparky nabízí zajímavé informace o místním území, naleziště vzácných hornin a poukazují na jeho geologický vývoj a dědictví. V Globálním geoparku UNESCO Český ráj překvapí kromě proslavených pískovcových skalních měst také zkamenělé pradávné stromy a nové 3D animace vybraných geologických lokalit, např. ikonických Trosek – zříceniny na čedičovém sopouchu. V Národním geoparku Železné hory lze ochutnávat měnící se chuť podzemní vody, protékající měnícím se podložím, v Národním geoparku Kraj blanických rytířů a kandidátském Geoparku Královská Šumava se lze seznámit s pozůstatky těžby zlata, v Geoparku Vysočina se současnou těžbou žuly, v Národním geoparku Egeria kromě minerálních pramenů a rašelinišť se středověkým hornictvím, v národních geoparcích Ralsko a GeoLoci s pozůstatky těžby nerostných surovin pozůstatky zaniklých obcí mj. ve formě land-artových aktivit, v Geoparku Podbeskydí s těžbou vápence a karpatským flyšem a v Geoparku Broumovsko kromě bludiště pískovcových stěn a věží také s pozůstatky těžby černého uhlí na Žacléřsku.

Kolik je u nás celkem NG a jak se území může stát jeho součástí?

V současné době je v ČR celkem devět certifikovaných Národních geoparků a dva čekatelé (paleontologicky proslavené území Geoparku Barrandien zahrnující i jeskyně Českého krasu a Geopark Královská Šumava zahrnující západní část národního parku.  Kandidaturu na získání označení „národní geopark“ může podat řídící subjekt již fungujícího geoparku zahrnujícího geologické dědictví národního významu, které není doposud reprezentováno podobným způsobem žádným jiným národním geoparkem. Procedurální postup je upraven ve Směrnici MŽP č. 9/2018 o zabezpečení jednotného postupu při nominaci území na národní geopark, která je umístěna ve věstníku MŽP z listopadu 2018.

Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně úspěchů. –Red–

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here