JERUZALÉM NA LABI – KOLÍNSKÝ ŽIDOVSKÝ KLENOT

0
2233

Město Kolín bylo založeno v polovině 13. stol. králem Přemyslem Otakarem II. Krátce po založení se zde usazují i Židé. Nejstarší písemné zprávy o zdejším židovském osídlení pocházejí z doby vlády krále Jana Lucemburského (30.–40. léta 14. stol.). Odhaduje se, že v době největšího rozkvětu židovské komunity tvořila až 1/4 počtu obyvatel města.

Židovské hřbitovy
Židovské hřbitovy existují v Kolíně dva. Starý, kde se pochovávalo do roku 1887 a najdeme zde téměř 2700 náhrobků, a nový, kde se pohřbívá dodnes, s 1000 náhrobky. Na starém hřbitově je pochován i jediný syn pražského rabína Jehudy Löwa (Maharala) Becalel, který v Kolíně zastával funkci rabína a založil zde ješivu (talmudistickou školu). Na novém hřbitově byl roku 1950 odhalen památník obětem holocaustu.

Synagoga
Jedná se o jednu z nejstarších a nejcennějších synagog na území Čech. Je zmiňována před rokem 1422. Teprve na konci 17. stol. se dočkala barokní přestavby a rozšíření přístavbou jižní lodi. Její výzdoba byla dokončena roku 1696. Později byla ještě několikrát opravována a doplněna přístavbami, včetně severní lodi v polovině 19. stol. Svému účelu sloužila s omezeními až do zániku Židovské náboženské obce v Kolíně v roce 1953. Z vybavení synagogy se na původním místě dochoval ranně barokní svatostánek (arón hakodeš), datovaný rokem 1696.

Pracovna rabína Federa
Pracovna rabína Richarda Federa byla zřízena v budově bývalé židovské školy v ulici Na Hradbách. Najdeme zde kromě psacího stolu a knihovny s judaistickou literaturou i výstavu bohoslužebných předmětů.

www.mukolin.cz, www.infocentrum-kolin.cz

„Kolín je znám jako město, jehož vyvraždění Židé nejsou vzpomínáni jen jako oběti onoho pro mnohé již dávného vraždění. A jsme si jisti, že ti, kdo už tady z viny velkého zločinu nejsou spolu s námi, ale pouze v našich vzpomínkách, byli by nadšeni, kdybyste se do Kolína, k jehož rozkvětu Židé významně přispěli, přijeli podívat a zavzpomínat s námi. Kolín, se všemi svými stavbami a všemi paradoxy dějin, za prohlídku stojí.“ Luboš Dobrovský

„Středověké židovské ghetto a barokně přestavěná synagoga jsou stálou výstavou vyprávějící o historii kolínské židovské komunity, společně s druhým nejstarším židovským hřbitovem v českých zemích včetně působivého památníku obětem holocaustu na novém židovském hřbitově. Nově se rozrůstající Stolpersteiny jsou průvodci po obydlích Židů zavražděných během šoa. Méně než hodinu jízdy od Prahy Kolín nabízí celou řadu židovských památek, které stojí za to navštívit.“ Andrew Goldstein

„Drazí přátelé, my v Kolíně se těšíme, že spolu budeme sdílet stovky let naší bohaté historie a v moderní době odkaz Masarykova demokratického Československa. Ve dvacátých a třicátých letech dvacátého století, před nástupem nacismu v roce 1939, jsme zažili rozkvět demokracie tak, jako nikde jinde ve střední Evropě. Pod současným vedením usilujeme o to, udržet své hodnoty a pokračovat v budování otevřené společnosti.“ Jindra Lichter

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here