ŽIDOVSKÉ PAMÁTKY V KLATOVECH

0
2949

Život židovské komunity v Klatovech dodnes připomíná židovský hřbitov, žulový památník a činnost spolku Synagoga Klatovy.

Historie židovského osídlení v Klatovech sahá až do 14. století. Největšího počtu dosáhlo židovské obyvatelstvo na přelomu 19. a 20. století. Vlivem stěhování do větších měst došlo k jeho postupnému úbytku až na 276 osob v roce 1942. V Klatovech Židé nikdy nebyli soustředěni do židovské čtvrti nebo ulice. Židovská náboženská obec byla úředně povolena roku 1871. V roce 1875 byla otevřena škola a o rok později synagoga.

Synagoga a s ní spojená židovská škola se nacházela v Plzeňské ulici čp. 178 a byla vystavěna podle plánů architekta Emiliana Fischera. Budova klatovské synagogy přečkala i období Protektorátu Čechy a Morava. Vnitřní vybavení však bylo během války téměř zničeno. Původní desky s desaterem, stejně jako židovská hvězda ze stropu hlavní lodi se dochovaly a jsou umístěny ve Vlastivědném muzeu Dr. Hostaše v Klatovech.

Připomínkou židovství a obětí holokaustu v Klatovech je masivní žulový pomník. Pomník je umístěný tak, aby boční strana se jmény 266 obětí holokaustu byla obrácena k budově bývalé klatovské synagogy. Tuto souvislost zdůrazňuje přístupový chodník z velkých žulových dílů, do kterého jsou vsazeny fragmenty kolejnic. Z levé strany je kamenný blok proříznutý a odstraněna polovina sedmiramenného svícnu. Odtud název pomníku „Zmizelý svícen“, jehož autorem je sochař Václav Fiala.

Kromě zmiňovaného pomníku nalezneme v Klatovech židovský hřbitov, který je situován v těsné blízkosti městského hřbitova, nad budovou krematoria. Byl založen roku 1871. Na hřbitově nalezneme více než 400 náhrobků, přičemž nejstarší se nachází v levé horní části hřbitova. Hřbitov není v současnosti volně přístupný.

V roce 2015 byl v Klatovech založen spolek Synagoga Klatovy. Cílem spolku je záchrana a obnova historicky cenné stavby klatovské synagogy a zároveň připomínání duchovního, kulturního i materiálního odkazu klatovských židů.

www.klatovy.cz/icklatovy

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here