STEZKY, SKRYTÉ PŘÍBĚHY A KŘÍŽOVÉ CESTY

0
1602

Hornická stezka Krušných hor v Ústeckém kraji chce turistům přiblížit hornickou minulost i současnost Krušných hor. „Krušné hory jsou s hornictvím úzce spjaty. Hornická činnost ovlivňovala ráz krajiny a podílela se na jejím utváření.

V Krušných horách je řada krásných a zajímavých míst spojených s hornictvím, které stojí za návštěvu. Ať už jsou to stará důlní díla, hornická muzea, architektura původních hornických osad nebo rekultivace, které dnes slouží k odpočinku, aniž by lidé věděli, že se na místě jezera, parku či závodní dráhy dříve těžilo. V rámci projektu vznikne turistická brožura, která turisty provede po místech spjatých s hornictvím, mapa pro snadnou orientaci a turistický okruh s limitovanou edicí vizitek. Zaměstnanci informačních turistických center v destinaci se v rámci projektu setkají na workshopu. Seznámí se s hornickým dědictvím v regionu a své poznatky budou předávat dál turistům v Krušných horách.

Pro turisty připravila Destinační agentura Krušné hory jako dárek do nové sezóny zbrusu nové webové stránky www.krusne–hory.org. Turisté najdou v přehledném uspořádání nejen všechna zajímavá místa a cíle Krušných hor, ale také nejnovější aktuality a novinky.

 

Skryté příběhy – cestujte v čase
Díky venkovní hře Skryté příběhy poznáte nejen nová zajímavá místa, ale navíc můžete cestovat v čase a udělat každý rodinný výlet neobyčejným dobrodružstvím. Hra je určena především dětem od 6 do 13 let, ale pobaví i dospělé.

Hra je rozdělena do jednotlivých výletních tras, které jsou po celé České republice. Na každé trase je několik zastavení, kde se zaposloucháte do příběhu vyprávěného historickou postavou, která je spojena s daným místem, a právě řeší nějaký malér nebo obtížný záměr. Na jednotlivých zastaveních pomáháte této postavě a zároveň posunovat historii tím, že řešíte drobné úkoly, a za to sbíráte body. Čím víc bodů máte, tím víc obsahu hry se vám otevírá.

Každý měsíc přibývají nové a nové trasy po celém území České republiky, a tak v blízké budoucnosti hra poskytne dostatek zábavy, ať jste odkudkoliv. Jednotlivé trasy jsou dlouhé od jedné do dvou a půl hodin, aby bylo možné kromě mise hry stihnout návštěvu blízkého zámku, koupaliště nebo oběd u babičky.

V Podkrušnohorské technickém muzeu se můžete pobavit u hry Zavalený Julius.

 

Sakrální turistika v Ústeckém kraji
Ve Šluknovském výběžku bylo díky specifickému historickému vývoji regionu v 18. až 20. století vybudováno křížových cest více, než bylo běžné v jiných oblastech České republiky. Na jejich vzniku se podíleli nejvýznamnější malíři, sochaři, kameníci a řezbáři ze Šluknovska. Kromě tradičních 14 zastavení křížové cesty, vyprávějících příběh Ježíše od odsouzení až po ukřižování, zahrnovaly i další kaple, studánky a umělé jeskyně. Některé křížové cesty mají charakter rozsáhlejších pašijových cest.

Sakrální památky na Šluknovsku vznikaly v 17. století. V období baroka obohatilo zdejší krajinu množství křížů, soch a kaplí. Vedle poutních kaplí zasvěcených Panně Marii se v regionu setkáme s venkovními křížovými cestami. Jejich početnost a umělecké ztvárnění představuje v rámci krajiny českých zemí ojedinělý fenomén. Zázračné události, k nimž došlo před stovkami let na místech, kde dnes stojí poutní kaple a křížové cesty přibližuje řada regionální pověstí a příběhů.

 

14 KŘÍŽOVÝCH CEST VE ŠLUKNOVSKÉM VÝBĚŽKU


ŠLUKNOV – nejstarší a obsahově nejzajímavější křížová cesta. Na Křížovém vrchu ve Šluknově, zhruba 500 m jihovýchodně od kostela sv. Václava najdeme rozsáhlou křížovou cestu s četnými kaplemi a umělými jeskyněmi. Postavena byla v letech 1738–1756.

Jiřetín pod Jedlovou – nejznámější křížová cesta. V letech 1759–1764 bylo díky jiřetínskému faráři Gottfriedu Liessnerovi postaveno 11 rokokových zděných kapliček s reliéfními výjevy, kaple Povýšení sv. Kříže, kaple Božího hrobu a Getsemanská zahrada. K zajímavostem patří slavné návštěvy, roku 1779 si křížovou cestu prohlédl císař Josef II. a roku 1999 prezident Václav Havel.

VILÉMOV – jedna z nejstarších křížových cest. Najdeme ji v blízkosti pečlivě udržovaného poutního kostela Nanebevzetí Panny Marie a kapličky s léčivou vodou. V letech 1765–1766 bylo okolo starého hřbitova postaveno 13 sloupků zastavení a Boží hrob. Zakladatelem barokní křížové cesty byl majitel panství Lipová hrabě Leopold ze Salm–Reifferscheidtu. BRTNÍKY – křížovou cestu najdeme na západním svahu Křížového vrchu, nad silnicí do Rumburku. Křížová cesta, která vyrostla na úpatí vrchu, vznikla jako v pořadí čtvrtá křížová cesta. Přístupovou cestu k vrcholu lemuje 13 výklenkových kaplí vybudovaných v letech 1801–1804. Součástí areálu je kaple Božího hrobu a Getsemanská zahrada se sochami spících apoštolů.

JIŘÍKOV – křížová cesta byla zřízena po obvodu bývalého hřbitova, rozkládajícího se okolo kostela sv. Jiří. 14 sloupků zastavení pochází z let 1817–1826. Obnovu křížové cesty uskutečnila v roce 2005 Římskokatolická farnost Jiříkov. Moderně pojaté obrazy znázorňují 14 tradičních výjevů křížové cesty.

STARÉ KŘEČANY – křížová cesta byla zřízena v centru obce podél kamenné zdi, která obklopuje barokní kostel sv. Jana Nepomuckého a bývalý hřbitov. Původní kamenné reliéfy nahradil v letech 1890–1893 starokřečanský farář P. Franz Langhans za obrazy malované na plechu.

ANNABERG U LOBENDAVY – památkově chráněná křížová cesta se nachází na blízkém Anenském vrchu z let 1775–1776. Tvoří ji třináct výklenkových kaplí, které jsou uspořádány do tvaru podkovy.

VELKÝ ŠENOV – Na Kostelním vrchu, původně zvaném Wolfsgruben, byla vybudována v letech 1857–1859. 50 m západně od kostela sv. Máří Magdalény stávalo 13 sloupků zastavení, kaple Kalvárie a Božího hrobu.

KRÁLOVSTVÍ – 700 m severovýchodně od kostela sv. Vavřince bylo v roce 1859 postaveno 13 sloupků zastavení, kaple Kalvárie, kaple Božího hrobu, Getsemanská zahrada, kaple Žaláře Krista a sloupek zastavení s obrazem Poslední večeře.

FUKOV – vybudována byla roku 1881 jako jedenáctá křížová cesta Šluknovska a tvořilo ji 14 sloupků zastavení.

RUMBURK – v letech 1899–1900 bylo na návrší u barokní kaple sv. Jana Křtitele vybudováno 14 sloupků zastavení uspořádaných do podkovy.

VARNSDORF – v letech 1911–1912 bylo Franzem Egerem zhotoveno 10 sloupků zastavení z umělého kamene, další čtyři zastavení v sobě ukrývá umělý kamenný pahorek.

JÁCHYM U LOBENDAVY – na Jáchymu vznikla roku 1914 okolo kaple sv. Jáchyma. Kaple pochází z 2. poloviny 18. století a obnovena byla po požáru v roce 1914. Vybudováno bylo 13 sloupků zastavení v historizujícím slohu, dále kaple Božího hrobu a kaple neznámého určení.

www.branadocech.cz
www.ceskesvycarsko.cz

 

FOTO: Jiří Stejskal, Václav Jelínek, Klára Mágrová, obec Jiřetín

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here