SLOVENSKÉ DĚDICTVÍ UNESCO

0
2389

V současné době má Slovensko 7 zápisů do seznamu památek Unesco.

1.) Spišský hrad (1993), Spišská Kapitula, kostel sv. Ducha v obci Žehra se vzácnými raně gotickými freskami ze 13. století. Spišský hrad patří mezi největší hrady v Evropě, je tvořen renesančními i gotickými budovami. Nachází se v něm expozice zbraní.

V roce 2009 byla ke Spišskému hradu přiřazena i Levoča, středověké královské město, resp. jeho historická část s bazilikou minor sv. Jakuba se vzácným gotickým dřevěným křídlovým oltářem Mistra Pavla.

2.) Vlkolínec (1993) je vesnice, se 45 dřevěnými tradičními budovami, v které dodnes žijí lidé. Jedná se o příklad zachované lidové architektury v národním parku Velká Fatra, nedaleko od města Ružomberok.

3.) Banská Štiavnica (1993) – viz úvod

4.) Město Bardejov (2000) se nachází na severovýchodě Slovenska a na seznam UNESCO je zapsána jeho historická část s kostelem sv. Egídia, městskou radnicí, židovským suburbiem a měšťanskými domy, které jsou umístněné na čtvercovém náměstí.

Jedná se o původní opevněné středověké město, které je vystavěné v renesančním a barokovém slohu.

5.) Dřevěné kostelíky (2008). Celkem osm vzácných dřevěných kostelíků patří pod ochranu UNESCO: římsko-katolické kostelíky v Hervartově a Tvrdošíně, evangelické artikulární chrámy v Kežmarku, Leštinách a Hronseku, kostelíky východního obřadu v Bodružalu, Ladomírové a Ruské Bystré.

6.) Jeskyně a propasti Slovenského krasu a Slovenského ráje (1995, 2000) Krasová krajina na území jihovýchodního Slovenska ukrývá nádherný podzemní svět, patří sem jeskyně Domica, unikátní Ochtínska aragonitová jeskyně, Gombasecká, Dobšinská ledová jeskyně a mnohé další.

7.) Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpat a jiných regionů Evropy – patří sem především chráněné lokality Stužica, Rožek a Havešová v národním parku Poloniny a prales na Vihorlatu.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here