ČESKÁ SÍŤ NÁRODNÍCH GEOPARKŮ

0
1705

V současné době vzniká a rozšiřuje se síť národních geoparků ČR, do které se může přihlásit jakékoliv území, které je určitým způsobem spojené s významným geologickým dědictvím. V rámci národní sítě si mohou jednotlivé národní geoparky vyměňovat zkušenosti, pořádat návštěvy, semináře a konference s geologickou tématikou.

Hlavním koordinačním orgánem národní sítě geoparků je Rada národních geoparků ČR. Rada pomáhá realizovat zásady koncepce geoparků, napomáhá v jejich činnostech a také rozhoduje o zařazení kandidátského území do sítě národních geoparků. Radu zřizuje MŽP ČR.

Evropské geoparky
Síť evropských geoparků byla založena v roce 2000, do poloviny roku 2010 zahrnovala 37 území v 15 zemích Evropy. Hlavním cílem geoparků je podle Charty evropských geoparků ochrana geologických lokalit, výzkum, vzdělávání a popularizace geověd. Snaha o rozvoj specificky orientované turistiky a udržitelný rozvoj území. Evropským geoparkem se může stát pouze území, které jako národní geopark osvědčilo své kvality i funkčnost. Podle Madonské deklarace (2004) se každý Evropský geopark stává automaticky i Geoparkem UNESCO.

Více informací najdete zde:
www.geology.cz/narodnigeoparky

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here