VELIKONOČNÍ SVÁTKY VE STRAHOVSKÉM KLÁŠTEŘE

0
1797

Příjemné prožití velikonočních svátků můžete spojit s výletem do Strahovského kláštera a návštěvou bohoslužby v bazilice Nanebevzetí panny Marie.

Hned vedle vchodu do baziliky se nachází vchod do historické klášterní knihovny, která je druhou nejstarší církevní knihovnou v Čechách. Nejstarším rukopisem je Strahovský evangeliář datovaný do roku 860. Nejstarší část dnešní knihovny, barokní Teologický sál, který vznikl v letech 1671 až 1674 a hlavní klenutý Filosofický sál, který pochází z roku 1794 a svojí výškou dosahuje dvou pater budovy.

Malba Filozofického sálu zobrazuje vývoj věd a náboženství v jejich vzájemném ovlivňování a hledání od nejstarších dob až do doby založení sálu. Východisko a nalezení pravé moudrosti spočívá v křesťanství. Jako záruka tomuto hledání je postavena do středu malby Boží Prozřetelnost, obklopená ctnostmi a neřestmi. Na protější straně lze vidět především novozákonní motiv, řeč sv. Pavla u oltáře nezvaného boha na Areopagu v Athénách. V pravém rohu stojí český zemský patron sv. Václav, v levé ruce třímá prapor se svatováclavskou orlicí. Napravo od něj klečí další čeští zemští patroni sv. Jan Nepomucký a sv. Norbert, zakladatel premonstrátského řádu.

Za návštěvu stojí také expozice ve spojovací chodbě s lékařskou a právnickou literaturou, na jejímž konci je možno zhlédnout kopii vazby Strahovského evangeliáře a unikátní „elektrický stroj“ z 18. století.

 

Otevírací doba:
celoročně: pondělí – neděle
09:00–12:00, 13:00–17:00
Otevřeno denně po celý rok kromě Štědrého dne,
Božího hodu vánočního (25. prosince)
a Velikonoční neděle.

Strahovský klášter
Strahovské nádvoří 1/132
118 00 Praha 1
www.strahovskyklaster.cz

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here